VÁŠ POHON PRO NOVÉ VÝZVY

Využíváme moderní výrobní stroje, které šetří našim zaměstnancům námahu a vytváříme bezpečné pracoviště. Bez šikovných zaměstnanců bychom však naše motory nevyrobili. Naši zaměstnanci jsou tak motorem výroby.

K NABÍDCE PRÁCE

"Pro rozšíření našeho zaměstnaneckého týmu hledáme nové kolegyně/kolegy."

 

JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

Nedílnou součástí našeho podnikání je ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Koncern Heidrive získal řadu certifikátů za energeticky šetrnou a udržitelnou výrobu. Abychom našim zaměstnancům zajistili zdravé a bezpečné pracoviště, plně vyhověli požadavkům našich zákazníků na kvalitu a udrželi vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidelně auditujeme naše pracoviště a procesy.

VÁŠ POŽADAVEK JE NAŠÍ HNACÍ SILOU

Naše největší síla spočívá v projektovém přístupu: Úpravou našich standardních řad uspokojíme vaše speciální požadavky a potřeby. Společně s vámi vyvineme řešení pohonu, které je ideální pro vaši individuální aplikaci. Váš projektový manažer má k dispozici široký vývojový tým Heidrive, který čerpá z bohatých zkušeností a rozsáhlého know-how. Aplikace nejnovějších technologií je samozřejmostí.

Nabízíme vám vše od samostatného motoru až po kompletní pohonný systém z jedné ruky - tato vysoká úroveň vlastní výroby nás činí jedinečnými. Naši renomovaní zákazníci oceňují také profesionalitu naší partnerské spolupráce, kdy společně najdeme spravedlivé a rychlé řešení každé výzvy.  

Dalším jedinečným prodejním argumentem na vysoce konkurenčním trhu pohonných technologií jsou vysoké požadavky na kvalitu - a to již více než 80 let. Jsme hrdí na to, že jsme již řadu let hlavním dodavatelem v náročných odvětvích zdravotnické techniky a letectví.

A kdy s vámi vyvineme inovativní a kreativní nejmodernější technologii pohonu?

0
ZAMĚSTNANKYNĚ a ZAMĚSTNANCI
0
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NA TRHU

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

LETECKÁ DOPRAVA

Lidé a zboží se dnes letecky přepravují přes celé kontinenty. K tomu jsou zapotřebí automatizované systémy pro přepravu nákladu a zboží. Ať už v areálu letiště, nebo přímo v letadle. Tam všude najdete stroje poháněné elektřinou, aby bylo možné rychle nakládat a efektivně pracovat a tím zajistit rychlou dopravu..

Automation

Stalo se samozřejmostí, že lidské pracoviště není nahrazováno, ale spíše podporováno automatizovanými procesy. V každém stroji, ať už malém nebo velkém, jsou to však především elektromotory, které zajišťují pohyb a umožňují automatizaci.

ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

Stále více elektromotorů se používá také v lékařské technice. Elektricky poháněné chirurgické přístroje pracují přesněji než chirurg, automatické dýchací přístroje udržují lidi při životě a moderní protézy pomáhají vozíčkářům znovu chodit.

ROBOTIKA

Roboti se používají v průmyslu a výrobě v automobilovém průmyslu, kde dokonce spolupracují s lidmi. Vzhledem k této zvláštní blízkosti člověka jsou kladeny vysoké bezpečnostní požadavky nejen na motor, ale i na související elektroniku.